Økonomi | A/B Pjedsted I

A/B Pjedsted I

Økonomi

Andelsværdier 2021

Type 84 m2:    503.009
Type 100 m2:   598.821

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.
Vedtaget på generalforsamlingen 8. juni 2021

Boligafgifter 2021 pr. måned

Type 84 m2:   2.122
Type 100 m2:  2.411

Boligafgifterne er gældende pr. 1. juli 2021.

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen landsmosevej17@gmail.com

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 10 “Nøgleoplysninger” i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport
2) Indberettet til Erhvervsstyrelse

Nøgleoplysnings skema fra Årsrapport

Nøgleoplysnings skema Erhversstyrelsen