Økonomi | A/B Pjedsted I

A/B Pjedsted I

Økonomi

Andelsværdier 2023 (fra 31. marts 2023)

Type 84 m2:      501.734
Type 100 m2:    597.303

 

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.

Vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2023

Boligafgifter 2022 pr. måned (fra 1. maj 2023)

Type 84 m2:   2.241
Type 100 m2:  2.531

Boligafgifterne er gældende pr. 1. maj 2023

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen landsmosevej17@gmail.com

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 8 “Nøgleoplysninger” i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport
2) Indberettet til Erhvervsstyrelse

Nøgleoplysnings skema fra Årsrapport

Nøgleoplysnings skema Erhvervsstyrelsen