Økonomi | A/B Pjedsted I

A/B Pjedsted I

Økonomi

Andelsværdier 2022 (fra 1. juni 2022)

Type 84 m2:      510.617
Type 100 m2:   607.879

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.
Vedtaget på generalforsamlingen 25. marts 2022  

Boligafgifter 2022 pr. måned (fra 1. juni 2022)

Type 84 m2:   2.122
Type 100 m2:  2.419

Boligafgifterne er gældende pr. 1. juni 2022

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen landsmosevej17@gmail.com

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 8 “Nøgleoplysninger” i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport
2) Indberettet til Erhvervsstyrelse

Nøgleoplysnings skema fra Årsrapport

Nøgleoplysnings skema Erhvervsstyrelsen